Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
10:50
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg via48hrs 48hrs
02:02
4490 0ca9
Reposted fromochgod ochgod vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
02:02
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
czarny
02:02
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
czarny
02:01
7695 da94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski
czarny
06:11
0062 b7e7 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoski oski
czarny
06:11
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
czarny
15:26
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viamoninka moninka
czarny
15:14
4058 76a6 500
i'm in love with this photo
Reposted fromimpressionante impressionante viafriends friends
czarny
08:52
2855 b8a8 500
Reposted fromsargon sargon viaQdeu Qdeu
czarny
08:51
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaamarus amarus
czarny
08:51
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaamarus amarus
czarny
07:51
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSenyia Senyia
czarny
07:51
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSenyia Senyia
czarny
07:43
6211 d7e3 500
„Przekonanie nie jest tym samym, co wiedza o danej rzeczy. Jeżeli chcemy stwierdzić, że coś wiemy, możemy to uczynić tylko wówczas, gdy fakt ten jest prawdziwy. Jeżeli tak nie jest, musimy zrezygnować z określenia „wiem”, możemy jednak mówić o „przekonaniu”. W rzeczywistości ludzie często twierdzą, że o czymś wiedzą, gdy są po prostu o tym przekonani i obstają przy tym nawet wtedy, gdy okaże się, że wiedza ta nie jest prawdą.” Ronald Britton
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapulegon pulegon
czarny
07:43
Aktuelle Stimmungslage
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viapicakus picakus
czarny
07:43
Reposted fromFlau Flau viapulegon pulegon
czarny
06:19
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
czarny
06:19

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

czarny
06:18
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl