Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
08:52
2855 b8a8 500
Reposted fromsargon sargon viaQdeu Qdeu
czarny
08:51
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaamarus amarus
czarny
08:51
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaamarus amarus
czarny
07:51
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSenyia Senyia
czarny
07:51
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSenyia Senyia
czarny
07:43
6211 d7e3 500
„Przekonanie nie jest tym samym, co wiedza o danej rzeczy. Jeżeli chcemy stwierdzić, że coś wiemy, możemy to uczynić tylko wówczas, gdy fakt ten jest prawdziwy. Jeżeli tak nie jest, musimy zrezygnować z określenia „wiem”, możemy jednak mówić o „przekonaniu”. W rzeczywistości ludzie często twierdzą, że o czymś wiedzą, gdy są po prostu o tym przekonani i obstają przy tym nawet wtedy, gdy okaże się, że wiedza ta nie jest prawdą.” Ronald Britton
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapulegon pulegon
czarny
07:43
Aktuelle Stimmungslage
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viapicakus picakus
czarny
07:43
Reposted fromFlau Flau viapulegon pulegon
czarny
06:19
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
czarny
06:19

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

czarny
06:18
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
czarny
06:18
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
06:18
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
czarny
06:17
Reposted fromaskman askman viaoski oski
czarny
21:43
2709 fb6f
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viazupacebulowa zupacebulowa
czarny
21:42
4380 491c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamushu mushu
czarny
21:30
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
czarny
06:03
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
czarny
06:03
2360 77ea 500
czarny
06:01
tumblr_p49neu4we51vjhboso1_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso2_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso3_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso5_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso4_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso6_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso7_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso10_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso8_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso9_500

Images taken by the International Space Station (via Astronomy & Astrophysics)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl