Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
08:26
So try and stop me.

youbetter-runlike-thedevil:

stormpooper:

zooeyclairedeschanel:

stop saying i can’t even and start saying i can even

believe in urself

is that a lawn mower flying

no, it’s a lawn mower following it’s dreams

THIS ^

(via homieshelphomies2112)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:26
Reposted fromsamuso samuso viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:25
3206 37c7 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:25
6990 6947 500
Reposted fromgreensky greensky viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:23
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
czarny
08:22
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
czarny
08:20
Reposted fromFlau Flau vialifu lifu
czarny
08:20
2300 13d0
Reposted fromsz sz vialifu lifu
czarny
08:20
2560 b7bd 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialifu lifu
czarny
08:17
7874 b5dc 500
Reposted fromkaiee kaiee viapSkywalker pSkywalker
czarny
08:17
1964 6823
Reposted fromsebazet sebazet viaDragonBall DragonBall
czarny
08:16
2078 c16c 500
Reposted fromPiro Piro viapSkywalker pSkywalker
czarny
08:15
8154 ffe3
Reposted fromewaryst ewaryst viapSkywalker pSkywalker
czarny
23:54
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny vialosbananos losbananos
czarny
23:53
8740 9daa 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazurial zurial
czarny
23:53
czarny
23:51
4782 f034
Reposted fromsushy sushy viazurial zurial
23:50
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vialifu lifu
23:49
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
23:49
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl