Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
04:43
czarny
04:41
4996 fd93 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaprymitive prymitive
czarny
23:10
8390 65b8
Reposted fromkaiee kaiee viaoutofmyhead outofmyhead
14:31
czarny
01:18
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme viaawaken awaken
czarny
01:17
6532 4ec0 500
Reposted fromtgs tgs viaboladesabao boladesabao
czarny
01:16
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
czarny
01:15
0307 c734 500
Reposted frompanikea panikea viaawaken awaken
czarny
01:15
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viasuperbrainz superbrainz
czarny
01:13
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianoelya noelya
czarny
01:12
1138 48a1 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viasuperbrainz superbrainz
czarny
01:09
9688 e530
Reposted fromincentive incentive viaawaken awaken
czarny
01:09
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – Byłam kochanką arabskich szejków
Reposted fromzoou zoou viablackheartgirl blackheartgirl
czarny
01:09

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

czarny
00:16
0910 0536
Reposted fromkarahippie karahippie viaathlin athlin
czarny
12:42
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaedhell edhell
czarny
12:36
8709 1401 500
Reposted fromneon neon viaoski oski
01:47
8150 f2ca
czarny
01:47
0530 a385 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viafinatka finatka
czarny
01:45
0240 f331 500
Reposted frommangoe mangoe viamemesjasz memesjasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl