Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
08:47
1552 cb16 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaoski oski
czarny
08:46
Reposted fromfungi fungi viaoski oski
czarny
08:45
czarny
08:44
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
czarny
08:43
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— true
czarny
08:42
czarny
08:42
4061 7f69
czarny
08:42
czarny
07:09
19:54

mrrandomneseianese:

Guys can we talk about how great reversed gifs are

image

like we have the vacuums

image

we have the dirty stuff

image

image

we have the fixers

image

we have the ceptioners

image

and we have my favorite 

image

like these are the greatest things in the world

Reposted fromangelickandy angelickandy viadawit dawit
czarny
19:52
8734 da46
czarny
19:51
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
czarny
07:28
Reposted frommeem meem viapuremindx puremindx
czarny
07:22
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viapuremindx puremindx
czarny
07:20
3638 ba59
Reposted frompeper peper viapuremindx puremindx
czarny
07:18
Reposted fromoll oll viapuremindx puremindx
czarny
07:17
To takie dziwne,  wejść na zupę i cofnąć się o 2 lata,  wrócić w czas którego nie chce się pamiętać,  przypomnieć sobie kim się było,  i uświadomić sobie jak wiele z tego pozostało do dziś.  
Reposted fromgive-me-love give-me-love viapuremindx puremindx
czarny
07:09
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
czarny
07:09
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaklaudiusz klaudiusz
czarny
07:08
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viaklaudiusz klaudiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl